Budżet Obywatelski na rok 2025

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Podstawą prawną regulującą zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego jest Uchwała nr LXV/625/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2025.

Celem konsultacji jest budowanie świadomości obywatelskiej i aktywizacja mieszkańców miasta Pruszcza Gdańskiego poprzez:

1) wskazanie propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,

2) podejmowanie decyzji o wyborze projektów do realizacji w ramach części budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Przedmiotem konsultacji będą propozycje zadań o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł, należących do kompetencji gminy, zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

Wyboru zadań, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na karcie do głosowania, która stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

Głosowanie na budżet obywatelski na rok 2025 zostanie przeprowadzone w terminie od 9 września 2024 r. do 20 września 2024 r., które poprzedzone zostanie etapem zgłaszania wniosków oraz ich weryfikacją.