Etapy konsultacji

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XXI/272/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2021 r. Ramowy harmonogram konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. wygląda następująco:

  • do 30 kwietnia 2021 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022.
  • maj/czerwiec/lipiec 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
  • sierpień 2021 r. - opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Promocja budżetu obywatelskiego.
  • 13-27 września 2021 r. - Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym głosowanie internetowe. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data nadania.
  • do 9 października 2021 r. - Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
  • do 14 października 2021 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
  • do 16 października 2021 r. - ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.