Etapy konsultacji

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr LXV/625/2024 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 2024 r. Ramowy harmonogram konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego na 2025 r. wygląda następująco:

  • do 30 kwietnia 2024 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2025.
  • maj/czerwiec/lipiec 2024 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
  • sierpień 2024 r. - opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Promocja budżetu obywatelskiego.
  • wrzesień 2024 r. - Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym głosowanie internetowe. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data nadania.
  • do 30 września 2024 r. - Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
  • do 7 października 2024 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
  • do 15 listopada 2024 r. - ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.